Tryezë e rrumbullakët “Votimi i shtetasve shqiptarë jashtë vendit”

Votimi i shtetasve #shqiptarë jashtë vendit do të jetë në qendër të tryezës së rrumbullakët që organizohet nga Ministri i Shtetit për #Diasporën në bashkëpunim me prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe nën kujdesin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Data: 23 Janar, ora 10:00.

Vendi: Salla e Kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë