Walking through memories – Ekspozitë nga Sali Musliu

Ftesa e ngrohtë për hapjen e ekspozitës “Duke ecur përmes kujtimeve” / nga Sali Musliu, e cila fillon të premten 4.10. nga ora 19h.
Sali Musliu është student mjeshtër i prof. Konrad, në akademinë e artit në Düsseldorf. Ai diplomoi në vitin 2001.

Ekspozita nga 4.10 në 16.10.2019.