Mundësi punësimi për një ekspert nga Diaspora

Kërkesë për angazhimin afatshkurtër të një eksperti nga diaspora, me shtet rezident Gjermani, përmes programit të angazhimit të ekspertëve të diasporës nga GIZ-i.

Eksperti do të angazhohet deri në fund të muajit nëntor 2018.

KËTU mund të gjeni termat e referencës për angazhimin e ekspertit nga diaspora.