Përditësime në Diaspora Flet [Udhëzime]

Të dashur anëtar të Platformës Diaspora Flet,

Ju njoftojmë që kanë ndodhur disa përditësime tek pjesa e Blog/Shkrimeve. Tani, ju do ta keni më lehtë të postoni shkrime, ku mund të inkoporoni edhe elemente të reja.

Për më shumë, shihni udhëzimin: