Projektligji për Diasporën | Shkarko Online [Dokument]

Projektligji për Diasporën është iniciuar nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Startegjike dhe parashikon obligimet që ka Kosova ndaj diasporës & mërgatës shqiptare. Andaj, që ky Projektligj të jetë sa më përmbajtësor dhe gjithëpërfshirës, komuniteti i diasporës ka kohë deri më 30 tetor t’i kalojë kritikat dhe sugjerimet.

Projektligjin për Diasporën mund ta gjeni në Platformën www.konsultime.rks-gov.net:http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40216.

Komentet mund t’i kaloni në e-mail e organizatës Germin ([email protected]) apo tek Behar Isma, ushtryes detyre në Divizionin Ligjor, Ministria e Diasporës ([email protected]).