Beta

Pa Diasporë nuk ka Evropë

Kosova dhe Shqipëria nuk do të hyjnë në Evropë përderisa nuk angazhojnë diasporën e gjërë shqiptare në një mënyrë më…

...

Fokus Grupi në Bernë (Foto)

Germin organizoi më 2 korrik 2017 Fokus Grupin në Bernë të Zvicrës me sindikalistët shqiptarë, për të diskutuar për të…

...