Beta

Lobi EuroAtlantik në Norvegji

Lobi EuroAtlantik Shqiptar ka për qëllim unifikiminbashkimin e shoqatave dhe individëve të njohur në një qendër të përbashkët. Qëllimi ynë…

...