Avancimi i Rolit të Diasporës, Sfidat dhe Mundësitë

Organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të Ditëve të Diasporës, organizon tryezën e rrumbullakët me temën: Avancimi i Rolit të Diasporës, Sfidat dhe  Mundësitë, që mbahet më 2 gusht 2017 nga ora 10:30 -13:00 në Hotel Sirius, Prishtinë.

Qëlimi kryesore i tryezës është qe të diskutohet për avancimin dhe rolin diasporës shqiptare në lidhje me të drejtat e tyre politike dhe socio-ekonomike dhe si mund të krijohen mekanzime për fuqizimin e rolit të diasporës në zhvillimin e vendeve amë.   

Prezent në këtë takim do të jetë z. Valon Murati, Ministër në Ministrinë e Diasporës, mërgimtarë nga Evropa dhe Amerika Veriore dhe shoqëria civile.