Cilat janë kushtet që duhet plotësuar diaspora për të votuar në zgjedhjet lokale?

Në kuadër të përgatitjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjet për organizimin e zgjedhjeve lokale 2017, mërgimtarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit mund ta  shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar për kryetarë të komunave dhe për asamble komunale.

Që diaspora të votojë në këto zgjedhje, janë disa kushte që duhet plotësuar dhe duhet respektuar afati kohor për aplikim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se Periudha e Aplikimit për Regjistrim për Votim jashtë Kosovës ka filluar më 16 korrik dhe përfundon më 23 gusht.

Deri në mbylljen e afatit për aplikim për regjistrim, pjesëtarët nga diaspora duhet të dërgojnë dokumentet e nevojshme dhe formularin për regjistrim. Në infografikën e mëposhtme, e përgatitur nga OJQ Germin, shfaqen të dhënat e detajuara se si mund të votojë një pjesëtar nga diaspora për zgjedhjet lokale 2017.

.