DiasporaFlet n’Düsseldorf

Germin ka udhëtuar drejt Düsseldorf-it, në Gjermani për të diskutuar rreth të drejtave sociale dhe politike të diasporës.
Ky takim kishte për qëllim krijimi e një rrjeti të strukturuar ku pjesëtarët e diasporës informohen dhe angazhohen rreth të drejtave të tyre sociale dhe politike në Kosovë si dhe përfshirjen dhe fuqizimin e diasporës në proceset e politikë-bërjes. Për më tepër, gjatë këtij takimi ata informuar më shumë rreth nismës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (DSDD). Po ashtu, kanë pasur mundësinë të ndëgjojnë prezentimin rreth Projektligjit të Diasporës nga Ministria e Diasporës dhe prenzentimin Returning Experts Albania & Kosovo nga përfaqësues të CIM/GIZ.