20 vite te intervenimit të Nato-s në Kosovë

Organizim në Universitetin Ushtarak Helmut-Schmidt në Hamburg me 25.02.2019 ” 20 vite te intervenimit të Nato-s në Kosovë – mëkat apo histori e suksesit?”

Të dashur miq dhe mbështetës,
për herë të parë në historinë e diasporës shqiptare në Gjermani, mbahet një organizim në bashkëpunim me akterë të ndryshëm të shoqërisë civile në diasporën shqiptare, institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës në Gjermani dhe Universitetit Ushtarak Helmut-Schmidt në Hamburg.

Ngjarja fillon prej ors 20:00 n

Organizim në Universitetin Ushtarak Helmut-Schmidt në Hamburg me 25.02.2019 ” 20 vite te intervenimit të Nato-s në Kosovë – mëkat apo histori e suksesit?”

Të dashur miq dhe mbështetës,
për herë të parë në historinë e diasporës shqiptare në Gjermani, mbahet një organizim në bashkëpunim me akterë të ndryshëm të shoqërisë civile në diasporën shqiptare, institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës në Gjermani dhe Universitetit Ushtarak Helmut-Schmidt në Hamburg.

Ngjarja fillon prej orës 20:00 në sallën Thomas Ellwein Saal.