Misioni Shqiptar “Shën Nënë Tereza” ju fton në piknikun Princ Day 2017

Misioni Shqiptar “Shën Nënë Tereza” ju fton në piknikun Princ Day 2017 ,që mbahetë në Winston Churchill Blvd.,pran qendres Kroate në Norval ,Piknikiu fillon në ora 11:00 dhe ka këto aktivitete:Ushqim tradicional,Muzik,Futboll,Turnir i Volejbollit,Notë në Pishinë.
Për me shumë iformacione këtu e keni linkun e Facebook-ut:https://www.facebook.com/PasqyraShqiptare/photos/a.230581286842.137218.226566206842/10155001518031843/?type=3&theater

 

 

 

 

 

 

Norval, 9118 Winston Churchill Blvd., më 12 gusht 2017.