Ditët e Diasporës Sjellin Festivalin e Letërsisë Në Podujevë

Festivali do të fillojë më datë 20 korrik nga ora 15:00 në Sallën e Kulturës në qytetin e Podujevës, kurse nisja me autobusë do të bëhet nga Biblioteka Kombëtare në Prishtinë, duke filluar nga ora 14:00.

Në kuadër të Ditëve të Diasporës, në Podujevë do të organizohet “Festivali Kombëtar i Letërsisë dhe Ditët e Diasporës” ne bashkëpunim me OJQ Prokult, gjatë datave 20-22 korrik.

Gjatë këtyre dy ditëve sa do të zgjasë Festivali, do të mbahen orë letrare me poetë dhe krijues shqiptarë.

Festivali do të fillojë më datë 20 korrik nga ora 15:00 në Sallën e Kulturës në qytetin e Podujevës, kurse nisja me autobusë do të bëhet nga Biblioteka Kombëtare në Prishtinë, duke filluar nga ora 14:00.