Albanian Australian Islamic Society organizon ligjeratë për komuniteti e grave shqiptare

Albanian Australian Islamic Society organizon ligjeratë për komuniteti e grave shqiptare (mbi moshën 18 vjeçare)me datën 25/01/2017 duke filluar nga ora 19:30.
Kjo ligjerate ka për qëllim që t’i informojë të gjitha gratë që udhëheqin biznese private.

Ligjeruse në këtë ngjarje do të jetë Dr Sara Hassan.

Për informacione më shumë e keni edhe linkun e Facebook-ut https://www.facebook.com/events/666963546819330/