Asemblea e Antarëve

Shoqata “Nënë Tereza” ju njofton se me datën 29 prill në oren 10:30, do të zvidhohet Asambleja e përgjithshme, ku janë të ftuar të marrin pjesë të gjithë antarët.

Urdhëri i ditës do të jetë:

1. Aktivitetet e Shoqatës në një vit.
2. Programi për 2018.
3. Diskutim i lirë.

Ftojmë të gjithë antarët të marrin pjesë.

Mbledhja do të organizohet në Via dei Servi 18 Modena.

Për më shumë informata këtu i keni linkun e Facebook-ut:  https://www.facebook.com/events/429022680873584/