Turnir Humanitar në Futboll të vogël

Unioni i Shoqatave Shqiptare në Austrinë e Epërme në bashkpunim me Fondin Humanitar,do organizojë një Turnir në Futboll të Vogël.
Të gjitha fondet  e mbledhura nga  ky aktivite do ndahen për ndërtimin e 100 shtepive në Kosovën Lindore.

Data: 12.05.2018
Ora: 9:00 deri 18:00
vendi: Don Bosko Frobelsrasse 30,4020 Linz
Pjesmarrja: 100 Eour
Lajmri i fundi për pjesmarrje duhet të bëhet me datë 11.05.2018, në ora 18:00.

Për me shumë informata këtu e keni Linku e Facebook-ut https://www.facebook.com/USHSHAE/photos/a.627082000804735