Botimet më të reja të ISEAL-it dhe kurse të gjuhës shqipe dhe frënge

ISEAL fillon nga muaji shtator 2017 me një seri të re të kurseve të gjuhës shqipe dhe frënge.

Kurset e gjuhës shqipe, të dhëna nga Zonja Albana Thaqi-Hoti, do të nisin të hënën, më 4 shtator 2017.

Kurset e gjuhës frenge, të dhëna nga Zoti Arsim Ferizi, fillojnë të hënën më 2 tetor 2017.

Ne kemi poashtu kënaqësinë të ju njohtojmë se 6 botimet më të reja të ISEAL-it janë në dispozicionin tuaj edhe në formatin PDF në webfaqën tonë : www.iseal.ch 

Kemi të bëjmë me botimet në vijim:

  • L’ÉVOLUTION DE L’IMAGE DES ALBANAIS DANS LES MÉDIAS EN SUISSE
  • IMAGE-ENTWICKLUNG DER ALBANER IN DEN SCHWEIZER MEDIEN
  • DIFFÉRENCES IDENTIQUES (Essai sur la traduction)
  • LES ALBANAIS DU 3ÈME ÂGE EN SUISSE
  • IMAZHI I SHQIPTARËVE NË MEDIET ZVICËRANE (Studim në Zvicër)
  • DALLIME IDENTIKE (Ese mbi përkthimin)

Libri RINGRITJA NGA SKIZOFRENIA  libër për punonjësit shëndetsorë) si dhe botime të tjera do të jenë së shpejti poashtu në dispozicionin tuaj.

Një seri e mbrëmjeve promovuese do të organizohen nga muaji shtator 2017.