Takime të përbashkëta mes personave me nevoja të veçanta nga mërgata dhe atyre nga Kosova

HANDIKOS   gjatë muajit korrikë në kuadër të Ditvë të Diasporës  Organizonë takime   të përbashkëta mes përsonave me aftësi të kufizuara nga mërgata dhe atyre në Kosovë
Më 28 7.2017
Organizimi i një takimi të përbashkët mes personave me aftësi të kufizuara nga mërgata dhe atyre
në Kosovë – vendi: Qendra e Resurseve Handikos, në orën 10:00 -10:30.
Më 15.8.2017
Vizitë e personave me aftësi të kufizuara nga diaspora nëpër vendet kulturore dhe historike të Kosovës, me
qëllim të informimit të tyre për trashëgiminë kulturore dhe historike të Kosovës – vendi Kosovë, në orën
11:00 -11:15.
Informimi i personave me aftësi të kufizuara nga diaspora për aktivitetet që do të realizohen nga
Ministria e Diasporës dhe lehtësimi i pjesëmarrjes së tyre.
Më 11.7.2017
Organizimi i aktiviteteve sportive – vendi: Qendra e resurseve “Handikos” , në orën13:00 –
15:00.