Qendra për hulumtime kualitative Podujevë “Ditë e Diasporës”

Qendra për hulumtime kualitative organizon këto kativitete,në kuadër të ditvë të diasporës.
Ngritja e njohurive të mërgimtarëve për shërbimet e ofruara në komunën e Podujevës
Më 28 qershor 2017, në orën 17:50, në restorantin “Nobel”, në Podujevë;
Më 8 korrik 2017, në orën 12:00, në restorantin “Era”, Merdare, Podujevë;
Më 27 korrik 2017, në orën 15:30, në restorantin “Iliria”, në Podujevë.