Insituti ISEAL organizon konferencë ”Mësimdhënia ndërkulturore”

Insituti ISEAL në bashkëpunim me Lidhjen e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë “Naim Frashëri” (Vaud) ORGANIZON NJË KONFERENCË-DEBAT ”MËSIMDHËNIA NDËRKULTURORE”.

Me këtë rast, ne kemi kënaqësinë të mirëpresim: Prof. dr. Nerimane Kamberin Profesoreshë e Universitetit të Prishtinës (Gjuhë dhe Letërsi Frënge), përgjegjëse e programit Master Përkthime dhe Interpretime, autore.

Programi: 19,00-19,30: Mirëpritje 19,30-20,30: Konferencë-debat

 

Adresa: ISEAL, Pontaise 11, 1018 Lausanne (Bus no 1 / Drejtimi Blecherette / Stacioni: Druey-College)