Ligjëratë informative dhe debat me temën “Ligji për dëbim“ dhe e drejta e natyralizmit

Shoqata PARANDALO ju fton që të merrni pjesë në ligjëratën informative dhe debatin me  temën “Ligji për debim“ dhe e drejta e natyralizimit

Me ligjërues dhe ekspert të kësaj lëmie:
Osman Osmani, punëtor social dhe sekretar sindikal për migracion
Vasco Pedrina, ish kryetar i sindikatës Unia dhe anëtar i grupit punues në fushatën sindikaliste të natyralizimit

Takimi mbahet ditën e dielë, më 11 dhjetor 2016 nga ora 14.20 deri në  orën 17.00, në sallen e Gemeinschaftszentrum Oerlikon, Gubelstrasse 10,
8050 Zürich

Për më shumë informata kontaktoni: Tel. 076 419 11 10,  [email protected], www.parandalo.ch

Jeni të mirëseardhur dhe ju mirëpresim juve bashkë me të njohurit dhe miqtë e juaj të interesuar.