ISEAL: Darkë përkrahjeje

E ejte 1 nëntor 2018
18:30-19:30 Pritja e Mysafirve
19:30 -22:30 dara,program artistik, Ilirët dhe Teuta Selimi

Regjistrimi:për darkën përkrase është FRS 100-për përson ( darkë dhe pije)
Pagesa : Drejtëpërdrejt në vend ku mbahet Darka,apo në gjirollogarinë e ISEAL-it,jo ma largë se me 28 teteor 2018,numri i vendëv për rezervimë është i kufizuar.
Rezervimi bëhët në E-mail [email protected]
Të dhënatë bankare: Institut suisse d E’tudes Albanaises ( ISEAL)
CCP 10-20 7389-68 IBAN: CHO7 0900 0000  102 73896
Më kontributin tuaj mund të liroheni nga tatimi,meqë ISEAL është i njohur me vlera publike në Zicër..
Për më shumë të dhëna për ISEAL-in, mund të konsultoni ueb faqen: http://www.iseal.ch