Kosova e Pavarur! Çfarë ndodh 10 vite më pas?

Ky vit shënon 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Më 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia, pas një lufte të gjatë për të drejtën e vetëvendosjes. Në 10 vjet, Kosova e pavarur është njohur nga më shumë se njëqind vende, por akoma nuk gëzon njohje unanime në skenën ndërkombëtare.

Shoqërore, politikisht dhe ekonomikisht, Kosova është përballur me sfida të panumërta që janë kryesisht nuk janë zgjidhur ende, ndërsa rruga drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian ende duket e gjatë.

Banorët e Kosovës dhe komuniteti i diaspores janë të  zhgënjyer më ngecjen e proceseve politike , në këtë vend ku  një pjesë e madhe e popullsisë, gati gjysma e saj janë nën moshën 25 vjeqare dhe paraqesin një potencial të madh.

Kjo konferencë synon që të paraqet situatën aktuale nga këndvështrimi social, ekonomik dhe politik; për të kuptuar më shumë rreth fazave thelbësore të rrugës politike që ka çuar deri në pikën aktuale dhe njëherish për të analizuar perspektivat për të ardhmen e Kosovës.

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, Shoqata e Studentëve · e · s · Shqiptarët janë Gjenevë ka kënaqësinë të ftojë Z. Nezir Kraki në Universitetin e Gjenevës, 19 shkurt 2018. Z. Kraki specializuar Europe dhe i Ballkanit dhe mëson shkenca politike në Universitetin e Paris-Est Créteil.