Lidhja e Krijuesve Shqiptarë për Mërgatë mbanë Orë letrare

Lidhja e Krijuesve Shqiptarë për Mërgatë
Më 28 korrik 2017
Festivali poetik – promenadë mërgimtare 2017 –
Vendi: Biblioteka kombëtare “Pjetër Bogdani”,
Prishtinë, në orën 11: 45).
Orë letrare me karakter garues – vendi: Fshati Kukaj, në orën 17:30