Ligjëratë informative për shëndetin në pleqëri

Ftesë për pjesëmarrje në Ligjëratën Informative: “Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“

 Ju ftojmë që të merrni pjesë në ligjëratën informative, për migrantët e moshuar dhe të afërmit e tyre, me temën „Kujdesu për shëndetin tuaj në pleqëri“. Një psikologe / një psikolog dhe një ekspert nga fusha e varësisë iu informojnë për temat si në vijim:

  • Shëndeti në pleqëri
  • Njohuritë mbi shëndetin: Faktorët mbrojtës vetanak dhe fuqizimi i forcave.
  • 10 hapa – Këshilla për të prekurit dhe të afërmit e tyre.
  • Ku mund të marr mbështetje? Shërbimet këshilluese në kantone. 

Njëherazi do të organizojmë për ju tryezën e mëngjesit me kafe dhe çaj.

Data: 23.03.2019

Koha: 10.00 h deri 12.30 h

Vendi: Multimondo, Neumarktstrasse 64, 2503 Biel/Bienne

Personi kontaktues

Emri, mbiemri:       Mihane Sadiku

Tel :                              076 338 34 28

Emaili:                         [email protected]

 

 

Projekti mbështetet financiarisht nga Promovimi i Shëndetit Zvicër dhe Fondi Kombëtar për Parandalimin e Alkoolit si dhe nga kantonet.