”Në mes të traditës dhe modernes, kultura e vërtetë shqiptare pasqyrohet këtu”

Shoqata e Miqësisë Zvicër-Shqipëri mban më 12 prill kuvendin e saj vjetor në Cyrih. Pas kuvendit, etnologu gjerman Andreas Hemming, i cili është njëherësh kryetar i Shoqatës së Miqësisë Gjermani-Shqipëri, me seli në Halle, do të mbajë një ligjëratë lidhur me regjionin e Miëditës, në Shqipërinë veriore.Ku do të flasin mbi kërkimet entnologjike ,kuturore,tradiconale të jetesës së Merditorvë në  Malsis së shkodrës.
Në ligjëratë, Hemming do të përshkruajë këtë jetë në mes të traditës dhe modernes dhe konfliktin  e brendshëm, në mes të pretendimit për t`i mbajtur vlerat e vjetra, dhe rrethanave shoqërore dhe ekonomike, të cilat kushtëzojnë braktisjen e këtyre