Old Meet Young

Liebe Studierende

Zum Auftakt des Semesters laden wir Euch am Donnerstag, 28.09.2017 um 18:30 Uhr herzlich zum diesjährigen Old Meet Young ein. Es ist ein Event, bei dem Alumni und fortgeschrittene Studierende auf die Studienfrischlinge treffen, um sich auszutauschen.

Am Event werden wir ausserdem unsere Semester-Agenda vorstellen und für allfällige Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Shiko më shumë

Të dashur studentë

Në fillim të semestrit, ju ftojmë të enjten, 28.09.2017 në ora 18:30 deri në takimin e vjetër të ri. Kjo është një veprimtari në të cilën studentët dhe studentët e avancuar përmbushin studimet e vitit të parë për të shkëmbyer.

Në këtë rast ne do të vendosim gjithashtu axhendën tonë të semestrit dhe do të jemi të lumtur të të sigurojmë me çdo pyetje që mund të kesh.

Në fund të mbrëmjes, ju do të gjeni një aperitif dhe një mirë të mirë bashkë me të gjithë të pranishëm.
Kujdes! Këtë vit, veprimtaria do të zhvillohet në universitetin taksi-f21, 6, 8092 zurich (see map: http://www.mapsearch.ethz.ch/map.do?gebaeudeMap=CAB).

Mund të takohemi gjithashtu në orën 18.15 në atrium (uzh). Do të zgjedhur nga një anëtar i bordit.