Pjesë teatrale ” Vaki Kosovar” kushtuar 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Pjesë teatrale ” Vaki Kosovar”

Shoqata MAKOWAL, Siréas, Shtëpia e Rinisë në Jambes dhe me mbështetjen e komunitetit shqiptar, kanë nderin t’ju ftojë në mbrëmjen teatrale ”Vaki Kosovare” kushtuar 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës ”Kosov’A Namur”, më 16 shkurt 2018 në ora 19 : 00 në NAMUR.

Ky aktivitet zhvillohet në Teatrin Mbretëror të Namurit “Théâtre Royal de Namur”.

Adresa : Place du Théâtre, 2 – 5000 Namur

Me Respekt,

PS : Mbrëmja mbahet në gjuhën frënge.

Ju lutemi të jeni të pranishëm ne Teatër në ora 18 h 45 min, programi asth ne email.

Informata:   0479/32.32.77 ou 0476 /34.47.27

Nermin Kumanova , Kryetare  Shtëpia e Rinisë në Jambes

Memedali AHMEDI, Kyetari Shoqata Makowal