Punëtori me Grupet e Interesit me komuniteti Shqiptar në Teksas

Bordi i AACC është në procesin e hartimit të një plani strategjik për komunitetin tonë. Një sondazh është krijuar për të vlerësuar shërbimet aktuale të komunitetit dhe për të siguruar që shërbimet e ardhshme të AACC të përmbushin më mirë nevojat e komunitetit shqiptaro-amerikan të Teksasit të Veriut.

Plocimi i anketimin në gjuhën angleze ose Shqipe ju merrë kohë vetem disa minuta.
https://www.surveymonkey.com/r/AACCStakeholderSurvey18

Versioni në shqip
https://www.surveymonkey.com/r/AnketimiAACC18

Nëse dëshironi të jepni përshtypje shtesë personalisht, bashkësia ka caktuar dy takime të palëve të interesuara të cilat do të mbahen në Grapevine, Teksas, në 1900 S Main St, Kati 3, Grapevine, TX.\

Për me shumë informata këtu e keni linkun e Facebook-ut :https://www.facebook.com/events/1797258293914364/