Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane – AAIS, organizon ngjarjen për dhurimin e gjakut

Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane – AAIS, do të mbajë sesion informues për anëtarët e saj me temë të titulluar ‘Dhurimi i gjakut’.
Prezantimi do t’i informojë anëtarët në lidhje me dhurimin e gjakut,  kush mund të dhurojë gjak,  të mirat e dhurimit  dhe do të informohen për shpërblimin në islam kush dhuron gjak.  

Kjo ngjarje do mbahet më 30 djetor 2017 në ora 20:00.

Për me shumë informat rreth organizimit këtu e keni linkun:http://www.aais.org.au/giving-blood/