Shpëto Jetë / Save a Life

Mbrëmje bamirëse e shoqëruar me muzikë dhe koktel rasti për të ngritur fonde të cilat do të ndihmojnë në shpëtimin e jetëve të foshnjave dhe nënave përmes:

  • Blerjes së medikamenteve esenciale për foshnja të lindura para kohe në Klinikën e Neonatologjisë, QKUK;
  • Blerjes së pajisjeve të nevojshme mjeksore në Klinikat e Neonatologjisë, Gjinekologjisë dhe Pediatrisë në QKUK;
  • Zhvillimit të transportit neonatal në nivel nacional.

‘Save a Life’ fundraiser is a cocktail reception that will be accompanied with music and other activities to help raise funds that will help save the lives of mothers and children in Kosovo through: 

  • Purchasing of essential medication for babies born prematurely in the Neonatology Clinic of UCCK;
  • Purchasing of essential medical equipment for the NICU, Gynecology and Pediatrics Clinics in UCCK;
  • Development of the Neonatal Referral System at a national level.