Themelimi i shoqatës Shqiptare në Stockholm

Ftoheni të merrni pjesë në themelimin e Shoqatës Shqiptare në Stokholm. Pas shumë viteve pa një shoqatë të tillë, përkundër faktit qe komuniteti Shqiptar numëron mijëra veta në kryeqytet  e Sweden ka ardhë koha që të bashkohemi në një shoqatë  për të miren e komunitetit e mbi të gjitha për të mirën e fëmijëve dhe brezave të ardhshëm duhet ta marrim ketë hap.

Ora:19:00 deri 21:00
Vendi: Stokholm Sweden