Krijohet shoqata SHQIPTARET NE SPANJE

“Ambasada e Republikës së Shqipërisë mirëpret regjistrimin e shoqatës SHQIPTARET NE SPANJE duke e vlerësuar si shprehje të përpjekjeve për të ruajtur vlerat tona historike, kulturore dhe gjuhësore.”

http://www.ambasadat.gov.al/spain/sq/krijohet-shoqata-shqiptaret-ne-spanje

Shoqata ka për objektiva parësorë:

– Të përmirësojë/fuqizojë marrëdhëniet e brëndshme të komunitetit shqiptarë në Spanjë​, marrëdheniet me shtetin Spanjoll dhe me shtetin Shqiptarë.
– Të mbrojë/punojnë për përcjelljen e traditave shqiptare tek brezat e rinj (kryesisht gjuhën shqipe).
– Të ndihmojë (brënda mundësive) çdo shqiptarë që deshiron të jetojë në Spanjë.