Procedura për votim jashtë vendit

Votimi përmes postës ka filluar, dhe deri më 5 tetor të gjithë ata të cilët janë regjistruar me sukses duhet të dërgojnë fletëvotimin e tyre në adresën e KQZ-së. GERMIN ka përgatitur këtë infografikë me detaje rreth procedurës së votimit përmes postës.