Rezultatet e regjistrimit nga jashtë për zgjedhjet nacionale

VOTA E DIASPORËS 2019.

Infografika e mëposhtme paraqet rezultate nga procesi i regjistrimit për votuesit jashtë vendit në zgjedhjet nacionale 2019. Nga 40,313 aplikime, janë aprovuar rreth 87% e tyre, apo 35,087.