Të drejtat e shqiptareve në Zvicër

Reportazh special per aktivitetet sindikaliste, ku shqiptaret ne Zvicer angazhohen per permiresimin e kushteve dhe te drejatat per pune, arsim dhe emigracion.