ZGJEDHJET LOKALE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Afati për aplikim për votim nga jashtë: 16 korrik- 23 Gusht 2017

Si duhet të votojë një Shqiptar nga Diaspora?

  • Formulari I për qytetarët që e kanë shtetësinë e Republikës së Kosovës
  • Formulari II për ata që nuk e kanë shtetësinë e Republikës së Kosovës, por që kanë të drejtë të jenë shtetas të Republikës së Kosovës sipas Ligjit për Shtetësi.

Për më shumë informacione vizitojeni ueb faqen e KQZ-së: http://www.kqz-ks.org/sq/votimi-jashte-vendit