Diaspora të përdoret si vlerë e ndryshimeve [Video]

Në mënyrë që të njoftohen më nga afër me problemet, sfidat dhe mundësitë e komunitetit shqiptar në Llozanë të Zvicrës, organizata jo-qeveritare Germin ka mbajtur takim bashkatdhetarët më 22 shtator 2017 në kuadër të ngjarjes Diasporaflet n’ Londër, pjesë e nismës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës.

Bashkëbisedimi në Llozanë ishte mënyra më efikase për Germin-in që të marr informata të hollësishme për mendimet dhe perceptimet e diasporës. Në këtë aktivitet, i cili u mbajt Universitetin e Llozanës, u prezantua iniciativa Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës si dhe platforma Diasporaflet.org.

Video e realizuar nga RTV Iliria, nga Gjeneva:

Diaspora Flet në Llozanë