Cappuccino pros,”Young People and their future prospects in the Ballkans”

Cappuccino pros,`YOUNG PEOPLE AND THEIR FUTURE PROSPECTS IN THE BALKANS`») disktutimi në kuadron e festivalit Balkan Trafik! në Bruksel, i cili do të mbahet të shtunën 22 prill në orën 17:00.

Ky diskutim është organizuar nga Shpat Myftari, njëherit kryetar i shoqatës studentore Vlera, Blegjikë, në kuadër të festivalit Balkan Trafik. Po ashtu, organizata VLERA është pjesëmarrëse.

Ky event do të hedh dritë mbi jetën e të rinjve në Ballkan. Sapo ata mbarojnë studimet, këta studentë nuk kanë mundësinë të vlerësojnë diplomën e tyre dhe përfundojnë duke përgatitur “Cappuccinos” në vend të një pune e cila i përket edukimit të tyre.

Ky event mund të jetë interesant për studentët ose persona të tjerë të Universitetit që dëshirojnë të dinë pak më shumë mbi realitetin e disa të rinjve të edukuar në Ballkan. Mbase ato nuk do të përballen me këto vështirësi në të ardhmen, por kjo do të mbetet një tematikë universale.

Për më shumë informacione, ju ftoj të konsultoni websitin e Balkan Trafik! http://www.balkantrafik.com/fr/cappuccino-pros-2/

Për më shumë info mund të shkruani në adresën: [email protected] ose të kontaktoni në numrin e telefonit: 00352 691674184.