Dashnia e (pa)kushtëzume për Kamenicën

Bashkëbisedim për rolin e Diasporës në Kamenicë

Tema që do të shtjellohet gjatë këtij bashkëbisedimi do të jetë rreth një komune model për angazhimin e Diasporës; si mund të avansojmë bashëbisedimin në mes të Kamenicës dhe Diasporës, çfarë hapa do të duhet të ndërmarrë qeverisja lokale për angazhimin e pjestarëve të saj në politikëbërjen e Kamenicës, cilat janë mundësitë për investim ose bashkinvestime në Kamenicë.

Paneli përbëhet nga: 
Qëndron Kastrati, Kryetar i Komunës së Kamenicës, 
Shefqet Cakolli, Kryetar i Shoqatës Dardania, Zvicër
Fitim Sylejmani, Anëtar i bordit menaxhues BIT Analytical Instruments, Kompani Gjermane 
Adhurim Maka, Përfaqësues i Shoqatës Koretini, Zvicër 

Diskutimi do të moderohet nga Liza Gashi, Drejtore ekzekutive e GERMIN.