Konferenca Diaspora Flet

Konferencë katër ditore me Diasporën
www.diasporaflet.org | konferenca.diasporaflet.org

Germin organizon konferencën e tyre të parë ndërkombëtare në Kosovë, të quajtur Diaspora Flet, një ngjarje katër ditore që do të sjellë së bashku politikëbërës, zyrtarë parlamentar dhe një grup mjaft divers që janë pjesëtarë të Diasporës si: Profesionistë, akademik, udhëheqës të komuniteteve, përfaqësues të bizneseve dhe grupe të tjera të interesit për të adresuar avansimin e rolit të Diasporës në zhvillimin ekonomik, social dhe politik të vendit amë. Regjistrohu për pjesëmarrje KËTU.