Konkurs letrar Unil-Iseal: Rrënjët, për tu rritur gjetiu

ISEAL dhe Qendra për hulumtime të shkronjave romande (CRLR) në Universitetin e Lozanës, me mbështetjen e qytetit të Lozanës, organizojnë konkursin letrar: Rrënjët, për tu rritur gjetiu.

Konkursi është i hapur për të gjithë ata që janë me origjinë të huaj të lindur në Zvicër ose të vendosur në Zvicër gjatë fëmijërisë së tyre. Do të shpërblehen tekstet e pabotuara në prozë, në frengjisht, të frymëzuara lirisht nga situata e emigracionit e përjetuar nga vetë autori (aklimatizimi në Zvicër, marrëdhënia me vendin e origjinës).

Gjatësia e tekstit duhet të jetë: 3 faqe të formatit A4 (minimum 5.000 shkronja, maksimum 8.000 shkronja)

Afati i fundit për dërgimin e teksteve (me e-mail): 31 tetor 2018

Çmimi i Parë: 1.000 franga / Çmimi dytë 500.- / Çmimi tretë 300.-

Çmimet do të jepen gjatë një evenimenti publik në fund të nëntorit 2018.

Një sërë tekstesh të përzgjedhura nga juria, do të rezultojë me një botim (nga fillimi i vitit 2019).

Juria: Camille Luscher, Nerimane Kamberi, Daniel Maggetti (kryetar), Corinne Desarzens, Muriel Zeender Berset

Adresa e dërgimit: [email protected]

Vetëm një pjesëmarrje për person është e lejuar.

Fituesit do të njoftohen personalisht.

Për tekstet e dërguara nuk do të shkëmbehet asnjë korrespondencë.