Sallonet e diskutimit me Diasporën [Takimet virtuale]

Si pjesë e projektit Angazhimi i Diasporës për Zhvillimin e Politikave, Germin-i ka përdorur Google Hangout si sallone të diskutimit për  të përfshirë anëtarët e diasporës nga disa shtete. Këto takime virtuale u organizuan me qëllim të përfshirjes së bashkatdhetarëve gjatë hartimit të politikave që prekin të drejtat e tyre në vendin origjinës.

Temat e diskutuara u lidh rreth Projekt-Ligjit për Diasporën, Projekt-Strategjisë(2019-2023) dhe Planit të Veprimit, të cilat janë inicuar nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Prandaj, përmes takimeve, Germin angazhoi 28 panelistë, që vinin nga 13 shtete.

Më poshtë janë 4 takimet virtuale, ku diskutuam për: Të drejtave politike dhe sociale, Politikave ekonomike për Diasporën, Mësimin plotësues dhe Identitetin, dhe për Transferin e Dijes.

 

Rujatja e Identitetit dhe Fuqzimi i lidhjeve me Diasporën

 

Promovimi dhe Avancimi i të Drejtave Politike dhe Sociale të Diasporës

 

Përfshirja e Diasporës në Zhvillimin Socio-Profesional

 

Politikat Ekonomike dhe Investimet Strategjike për Diasporën