Beta

DiasporaFlet në Londër

Në mënyrë që të njoftohemi më nga afër me problemet, sfidat dhe mundësitë e komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar,…

...

Harta Interaktive për diasporën

Pas tri viteve të themelimit të platformës www.KosovoDiaspora.org, Germin, së bashku me organizata partnere në diasporë, ka ndërmarrë nismën për…

...