Beta

Fondacioni BONEVET

Rr. Vëllezërit Frashëri pn
Gjejë në hartë
  • 5

    Ngjarje
  • 4

    Shkrime
  • 1

    Degë

Përshkrimi

BONEVET është një hapësirë kijuese ku fëmijët inkurajohen ti zbulojnë pikat e forta dhe ti zhvillojnë ato me pasion dhe dashuri.
Hapësira BONEVET është hapësira e krijimit të artit , komunitetit dhe programit edukues që i mundëson anëtarëve të saj për të hartuar, krijuar prototipe dhe vepra të cilat nuk janë të mundura të realizohen me burimet në dispozicion të individëve që punojnë.
Qëllimi kryesor është edukimi i brezave të rinjë me teknologjinë dhe punën praktike, duke ju mundësuar që të shprehin talentin e tyre si dhe të fitojnë aftësi të reja, duke perfshire elektronikën, robotikën , programimin, dizajnimin, mekanikën, artin e shumë të tjera.
Theks i veçantë i është dhënë për të mbështetejes së mjedisit bashkëpunues të mësuarit.
BONEVET është hapësira e parë dhe e vetme krijuese në rajon.